Pertukaran perdagangan di Chicago termasuk pilihan binari

Sistem kliring berjangka tuntutan 1, di mana instrumen buku terdiri daripada kontrak pendasar wang yang tidak dapat dikagihkan.


Modul enjin perlawanan disertakan untuk memadankan tawaran dan harga tawaran. Modul enjin sepadan boleh dilaksanakan dengan perisian yang menjalankan satu atau lebih algoritma untuk tawaran dan tawaran yang sepadan.

Perwujudan teladan contohnya. Dalam kaedah ini, pilihan binari boleh diproses tanpa penguraian rumit ke dalam pilihan vanila.

Pemprosesan sedemikian adalah memakan masa dan memerlukan penguraian yang rumit pilihan. Oleh itu, terdapat keperluan dalam seni untuk sistem dan kaedah untuk memudahkan penjelasan dan memproses pilihan binari.

Oleh itu, pusat penjelasan akan memecahkan setiap perdagangan dalam instrumen lelong sebenar ke dalam satu siri perdagangan yang kelihatan sebagai perdagangan pilihan biasa, dalam pilihan bulanan standard pada niaga hadapan bukan perdagangan yang boleh ditunaikan tunai, dan harus mengalir melalui sistem pembukuan yang kukuh dengan praktikal tiada pengubahsuaian.

Proses ini, yang berlaku dalam kedua-dua sistem penjelasan dan dalam pembersihan sistem pembukuan firma, menyebabkan aliran tunai pembayaran binari berlaku. Pengiraan wang untuk instrumen buku - Apabila mengira premium untuk perdagangan dalam pilihan niaga hadapan dalam sistem simpan kira, harga perdagangan didarabkan oleh faktor nilai kontrak pengganda yang mengubah harga yang disebut harga kepada nilai monetari dan kuantiti dagangan.

Dalam hal ini, perwujudan lain didedahkan dan dituntut di sini juga. Dalam perwujudan yang lain, rekacipta ini boleh dilaksanakan secara sebahagian atau sepenuhnya pada medium mudah dibaca komputer, contohnya dengan menyimpan arahan atau modul yang boleh dikendalikan komputer, atau dengan menggunakan struktur data yang boleh dibaca komputer.

Pada atau sebelum tarikh tamat tempoh sebenar, dagangan berhenti untuk pilihan perduaan. Pemprosesan tamat pilihan untuk pilihan binari tidak dijalankan pada tarikh tamat tempoh biasa untuk pilihan perduaan, sejak tarikh ditetapkan dalam sistem penjelasan sesuai dengan instrumen buku sebagai hari kerja berikutnya. Apabila tamat tempoh instrumen buku, seperti hari selepas atau dalam sehari selepas tamatnya pilihan binari, urus niaga perpindahan yang benar-benar membubarkan dicipta, dimuatkan ke dalam sistem penjelasan, dan dihantar ke penjelasan firma untuk dimasukkan ke dalam sistem simpan kira mereka, untuk setiap posisi pilihan binari luput.

Komputer dan boleh berkomunikasi antara satu sama lain dan komputer dan peranti lain yang disambungkan ke LAN Komputer dan peranti lain mungkin disambungkan ke LAN melalui wayar pasangan berpintal, kabel sepaksi, optik gentian atau media lain. PDA juga boleh berkomunikasi dengan sistem komputer pertukaran melalui hab tanpa wayar konvensional Seperti yang digunakan di sini, PDA termasuk telefon mudah alih dan peranti wayarles lain yang berkomunikasi dengan rangkaian melalui gelombang radio.

pertukaran perdagangan chicago termasuk pilihan binari

Sudah tentu, banyak pelayan tambahan, komputer, peranti pegang tangan, pembantu digital peribadi, telefon dan peranti lain juga boleh dihubungkan dengan pertukaran sistem komputer Tambahan pula, seorang yang mahir dalam seni akan menghargai topologi yang ditunjukkan dalam FIG.

Untuk setiap pilihan binari yang tamat tempoh dalam wang, transaksi dibuat untuk instrumen buku masa depan. Masa depan buku asas mempunyai harga yang ditetapkan yang merupakan jumlah tetap yang kurang harga akhir bagi nilai statistik atau sebenar pilihan binari pada masa tamat. Urusniaga dimuatkan dalam sistem penjelasan dan diproses dan semua kedudukan dibubarkan.


Oleh itu hakikat bahawa pemprosesan dan penyerahan tugasan dijalankan seolah-olah untuk pilihan vanila, mewujudkan transaksi pada harga mogok, tidak mempunyai kesan. Pada kitaran penyelesaian penjelasan pertama pada hari itu, urus niaga niaga hadapan khas untuk pilihan dalam-wang, yang dibuat pada harga tetap, seperti satu, kurang daripada nilai akhir statistik asas opsyen, ditandakan-untuk-pasaran kepada nilai akhir itu.

Dalam satu penjelmaan, peranti komputer menggunakan pemproses bit. Pangkalan data pengguna termasuk maklumat mengenal pasti peniaga dan pengguna lain sistem komputer pertukaran Data mungkin termasuk nama pengguna dan kata laluan. Modul data akaun boleh memproses maklumat akaun yang boleh digunakan semasa dagangan.

Kerana sifat pilihan digital atau binari, sistem penjelasan sedia ada mungkin tidak dapat dikonfigurasi dengan mudah untuk memproses atau menghapus opsyen binari atau binari.

Opsyen binari dirawat, atau diproses, serupa dengan opsyen standard pada kontrak niaga hadapan asas yang tidak dapat ditukar tunai. Instrumen hipotetikal, yang disebut sebagai instrumen buku dicipta untuk memudahkan penjelasan pilihan binari. Instrumen buku ini mempunyai tarikh tamat tempoh selepas tamatnya pilihan perduaan, seperti hari selepas tamatnya pilihan perduaan.

Modul data pasaran boleh dimasukkan untuk mengumpul data pasaran dan menyediakan data untuk penghantaran kepada pengguna. Modul pengurusan risiko boleh dimasukkan untuk mengira dan menentukan penggunaan risiko pengguna berhubung dengan ambang risiko pengguna yang ditentukan. Satu modul pemprosesan pesanan boleh dimasukkan untuk mengurai jenis pesanan berasaskan delta dan pukal untuk diproses melalui modul buku pesanan dan modul enjin perlawanan Persekitaran rangkaian perdagangan yang ditunjukkan dalam FIG. Setiap peranti komputer termasuk pemproses pusat yang mengawal keseluruhan operasi komputer dan bas sistem yang menghubungkan pemproses pusat ke satu atau lebih komponen konvensional, seperti kad rangkaian atau modem.

Pangkalan data perdagangan boleh dimasukkan untuk menyimpan maklumat yang mengenal pasti perdagangan dan perihalan dagangan. Khususnya, pangkalan data perdagangan boleh menyimpan maklumat mengenal pasti masa yang terjadi perdagangan dan harga kontrak. Modul buku pesanan boleh dimasukkan untuk mengira atau menentukan harga tawaran tawaran dan harga semasa.

Operasi peranti dan sistem komputer yang ditunjukkan dalam FIG. Contohnya, peranti komputer mungkin termasuk arahan yang boleh dilaksanakan oleh komputer untuk menerima maklumat pesanan daripada pengguna dan menghantar maklumat pesanan itu untuk menukar sistem komputer. Dalam contoh lain, peranti komputer mungkin termasuk arahan yang dapat dilaksanakan oleh komputer untuk menerima data pasaran daripada pertukaran sistem komputer dan memaparkannya maklumat kepada pengguna.

Pilihan pelbagai binari mungkin mempunyai harga mogok berganda, seperti harga mogok lebih rendah dan harga atas. Pemegang pilihan rentang binari menerima dan penjual membayar amaun pembayaran tetap jika nilai terakhir statistik berakhir lebih tinggi atau sama dengan pemogokan yang lebih rendah, dan kurang daripada serangan atas.

Dalam erti kata lain, untuk pilihan niaga hadapan, kirakan premium untuk kuantiti satu, kemudian bulat, kemudian didarab dengan kuantiti dagangan. Ciptaan ini telah diterangkan di sini dengan merujuk kepada perwujudan teladan yang spesifik daripadanya. Adalah jelas kepada mereka yang mahir dalam seni bahawa orang yang memahami ciptaan ini boleh membayangkan perubahan atau perwujudan atau variasi lain yang menggunakan prinsip-prinsip ciptaan ini tanpa meninggalkan semangat dan skop ciptaan yang lebih luas seperti yang dinyatakan dalam yang dilampirkan tuntutan.

Peranti komputer ditunjukkan disambungkan terus ke Internet Sambungan boleh melalui modem, talian DSL, hidangan satelit atau sebarang peranti lain untuk menyambungkan peranti komputer ke Internet. Salah satu atau lebih pembuat pasaran boleh mengekalkan pasaran dengan menyediakan bidaan tetap dan harga tawaran untuk derivatif atau keselamatan untuk menukar sistem komputer Sistem komputer pertukaran juga boleh bertukar maklumat dengan enjin perdagangan lain, seperti enjin perdagangan Satu mahir dalam seni akan menghargai yang banyak komputer dan sistem tambahan boleh ditambah untuk menukar sistem komputer Komputer dan sistem sedemikian mungkin termasuk sistem penjelasan, peraturan dan fi.

Contohnya, jika kedudukan dalam pilihan berakhir ialah 35 panjang dengan 17 pendek, maka perdagangan menjual untuk 35, dan perdagangan beli untuk 17 dicipta. Ini seterusnya menyebabkan mesej dihantar ke penjelasan firma untuk membolehkan urus niaga tersebut dimuatkan ke dalam sistem pembukuan simpan kukuh syarikat. Oleh kerana pemprosesan penjelasan berterusan, tiada transaksi lain dalam pilihan ini dibenarkan untuk membersihkan pada hari itu; tiada arahan khas pilihan pemberitahuan atau penolakan opsyen diterima, atau sebarang pelarasan kedudukan atau transaksi lain yang boleh menjejaskan kedudukan pilihan berakhir.

Iaitu, satu siri perdagangan bukan niaga hadapan dan opsyen-opsyen niaga hadapan, tetapi boleh memberikan penampilan sedemikian rupa supaya mereka boleh diproses dengan mudah dalam sistem simpan kira yang sedia ada. Opsyen perduaan, termasuk pilihan pelbagai perduaan, juga dirujuk sebagai opsyen digital adalah opsyen penyelesaian tunai yang membayar amaun tetap jika opsyen itu berakhir dengan wang.

Walau bagaimanapun, kerana semua jawatan pilihan ini telah dibubarkan, tidak ada jawatan untuk menjalankan atau menyerah hak, bahkan bagi orang-orang yang selesai dalam-wang.

Tuntutan 18 Penemuan yang dituntut adalah: Sistem penjelasan niaga hadapan yang terdiri daripada: Sistem penjelasan niaga hadapan tuntutan 1, di mana modul harga dikonfigurasikan untuk menentukan harga instrumen buku sebagai jumlah tambahan harga statistik untuk pilihan perduaan yang bersamaan di tamat pilihan binari. Sistem penjelasan niaga hadapan niaga 1, di mana opsyen binari terdiri daripada kontrak opsyen binari. Sistem kliring niaga hadapan tuntutan 1, di mana instrumen pendasar merangkumi kontrak niaga hadapan.


Setiap peranti komputer juga boleh merangkumi pelbagai unit antara muka dan pemacu untuk membaca dan menulis data atau fail. Bergantung kepada jenis peranti komputer, pengguna boleh berinteraksi dengan komputer dengan papan kekunci, peranti penunjuk, mikrofon, peranti pena atau peranti input lain. Peranti komputer ditunjukkan secara langsung dihubungkan dengan pertukaran sistem komputer Sistem komputer pertukaran dan peranti komputer mungkin disambungkan melalui talian T1, rangkaian LAN kawasan tempatan biasa atau mekanisme lain untuk menyambungkan peranti komputer.

Rumah penjelasan boleh memecahkan perdagangan derivatif ke dalam satu siri perdagangan yang kelihatan kepada sistem pembukuan firma anggota seolah-olah mereka adalah pilihan bulanan standard pada niaga hadapan tunai bukan tunai yang diselesaikan bulanan.

Peranti komputer ditunjukkan disambungkan ke radio Pengguna radio mungkin menjadi peniaga atau pertukaran pekerja. Pengguna radio boleh menghantar pesanan atau maklumat lain kepada pengguna peranti komputer Pengguna peranti komputer kemudian boleh menghantar perdagangan atau maklumat lain untuk bertukar sistem komputer Peranti komputer dan digabungkan ke LAN LAN mungkin mempunyai satu atau lebih dari sistem yang baik- topologi LAN yang diketahui dan boleh menggunakan pelbagai protokol yang berbeza, seperti Ethernet.

Sebagai contoh, instrumen buku mungkin mempunyai tarikh luput hari selepas tamatnya pilihan perduaan yang sepadan. Dalam perwujudan lain, instrumen buku dan pilihan perduaan mungkin tamat pada hari yang sama dengan pilihan perduaan yang tamat tempoh sebelum instrumen buku Tarikh kematangan yang tidak boleh didasarkan pada masa depan yang tidak boleh ditukar juga boleh ditetapkan untuk tamat tarikh perniagaan selepas tarikh tamat pilihan sebenar.

Ini memastikan bahawa apabila tiba masa untuk membuat pengeluaran, wang anda akan berada di sana. Untuk panggilan binari, opsyen membayar jika nilai akhir statistik pertukaran perdagangan chicago termasuk pilihan binari nilai sebenar lebih besar daripada atau sama dengan harga mogok untuk pilihan, pertukaran perdagangan chicago termasuk pilihan binari. Opsyen binari dirawat, atau diproses, serupa dengan opsyen standard pada kontrak niaga hadapan asas yang tidak dapat ditukar tunai. Sebagai pertukaran, fungsi utama Nadex adalah untuk memadankan pembeli dan penjual secara tidak berat sebelah. Proses ini, yang berlaku dalam kedua-dua sistem penjelasan dan dalam pembersihan sistem pembukuan firma, menyebabkan aliran tunai pembayaran binari berlaku. Apabila ditutup indeks ini, yang unik. Dalam perwujudan lain, instrumen buku dan pilihan perduaan mungkin tamat pada hari yang sama dengan pilihan perduaan yang tamat tempoh sebelum instrumen buku Tarikh kematangan yang tidak boleh didasarkan pada masa depan yang tidak boleh ditukar juga boleh ditetapkan untuk tamat tarikh perniagaan selepas tarikh tamat pilihan sebenar. Urusniaga dimuatkan dalam sistem penjelasan dan diproses dan semua kedudukan dibubarkan. Dalam hal ini, perwujudan lain didedahkan dan dituntut di sini juga. Sistem penjelasan niaga hadapan niaga 7 di mana opsyen binari terdiri daripada kontrak opsyen binari.

Huraian Permohonan ini merupakan penerusan produk U. Derivatif termasuk opsyen pada kontrak niaga hadapan, kontrak niaga hadapan yang merupakan fungsi kontrak niaga hadapan lain, atau instrumen kewangan lain yang mempunyai harga yang berkaitan dengan atau diperolehi daripada produk asas. Sebuah pusat penjelasan dapat memproses atau menghapus derivatif dengan cara yang sama seperti derivatif lain, seperti dalam sistem pembukuan masa depan yang sedia ada.

Untuk memproses secara langsung instrumen ini, sistem mengendalikan ciri-ciri produk yang berbeza-contohnya, pilihan pelbagai perduaan, dengan bayaran tetap dan dua harga mogok, kuantiti perdagangan yang boleh dinyatakan sebagai jumlah nominal dan sangat besar, dan harga mogok yang mungkin menjadi negatif.


Amaun pembayaran tidak bergantung pada amaun yang mana opsyen itu berakhir dalam bentuk wang. Untuk panggilan binari, opsyen membayar jika nilai akhir statistik atau nilai sebenar lebih besar daripada atau sama dengan harga mogok untuk pilihan. Untuk meletakkan perduaan, opsyen membayar jika nilai akhir kurang daripada harga mogok untuk pilihan tersebut.

Butiran perwujudan dan perwujudan lain dari rekacipta ini dibentangkan dalam lukisan yang disertakan dan keterangan di bawah. Ciri-ciri dan kelebihan ciptaan yang lain akan kelihatan dari gambaran dan lukisan, dan daripada tuntutan tersebut. Persekitaran rangkaian perdagangan teladan untuk melaksanakan sistem perdagangan dan kaedah ditunjukkan dalam FIG. Sistem pertukaran komputer menerima pesanan dan menghantar data pasaran yang berkaitan dengan pesanan dan perdagangan kepada pengguna. Sistem komputer pertukaran boleh dilaksanakan dengan satu atau lebih kerangka utama, desktop atau komputer lain.

pertukaran perdagangan chicago termasuk pilihan binari

Kesan bersih, bersama-sama dengan urus niaga pemindahan pembubaran yang telah diposkan ke kedudukan pilihan yang telah tamat tempoh, adalah bahawa semua jawatan tersebut dibubarkan. Pemprosesan opsyen dan pemprosesan tugasan dijalankan secara normal dalam kedua-dua sistem penjelasan dan dalam mengosongkan sistem pembukuan firma untuk kedudukan pilihan binari, seolah-olah mereka adalah pilihan vanila, kerana tarikh tamat tempoh dalam sistem penjelasan telah ditetapkan pada tarikh atau masa kemudian, seperti hari perniagaan berikutnya.

Dalam penjelmaan, sistem penjelasan digunakan untuk memproses pilihan binari yang telah tamat tempoh. Instrumen buku ditakrifkan untuk mempunyai tarikh tamat tempoh selepas tamat pilihan perduaan yang sepadan.


Masa depan buku yang mendasari mempunyai harga yang ditugaskan, iaitu satu harga yang kurang untuk harga akhir bagi nilai statistik atau sebenar pilihan binari pada tamat tempoh. Pemprosesan pilihan dan pemprosesan opsyen dilakukan dalam sistem penjelasan serta sistem simpan kira syarikat penjelasan yang berkaitan. Sudah tentu, kaedah dan sistem perwujudan yang dirujuk di atas mungkin juga termasuk unsur-unsur tambahan lain, langkah-langkah, arahan yang boleh dilaksanakan komputer, atau struktur data yang boleh dibaca komputer.